គណនី iBet789 របៀបចូល-ចុះឈ្មោះ Online

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

បើអ្នកចង់បានការប្រើបាស់ iBet789 និងមុខងារទាំងអស់អ្នកគួរតែបើកគណនីភ្នាល់។ការបើកគណនីគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដាក់ភ្នាល់ និងអ្វីទាំងអស់ដែលមាន។កាន់តែងាយស្រួល និងត្រូវការពេលតិចដើម្បីការចុះឈ្មោះគណនី ហើយអ្នកអាចតស្វែងយល់និងប្រើពីមុនងារនៃកម្មវិធី ដូចជាចាប់ផ្តើម លេងប្រភេទហ្គេមអ្នកពេញចិត្តពីiBet789 ចុះឈ្មោះនៅកម្ពុជា។

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

តើវិធីណាអាច ការចូលកម្មវិធី iBet789?

មិនថាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬបានការបង្កើតគណនីលើកម្មវិធីភ្នាល់ ឬអ្នកត្រូវការយល់បន្ថែមពីកម្មវីធី អ្នកនៅតែមានជម្រើសចុះឈ្មោះ នឹងបង្កើតគណនីថ្មីរបស់អ្នកនៅ iBet789។ បើគិតពីរបៀប នឹងការបើកដំណើរការចុះឈ្មោះវាមិនពិបាកនោះទេ អ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំជាការស្រេច។

ទទួលបានលេខកូដផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក!

1x_542511

ពីរយ៉ាងនៃរបៀបបើកគណនីពេលឥឡូវដែរអ្នកអាចបើក ៖

 • ចុះឈ្មោះលើប្រពន្ធ័អ៊ីនធឺណិត
 • នឹងការចុះឈ្មោះតាម Viber ឬទូរសព្ទ
ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

iBet789 ចុះឈ្មោះកម្មវិធីអនឡាញ

iBet789 ចុះឈ្មោះកម្មវិធីអនឡាញ

វិធីដំបូងជាការចុះឈ្មោះលើអ៊ីនធឺណិត ដូចទៅនឹងការបើក គណនីនៅលើកម្មវីធី ភ្នាល់គ្នាដទៃដែរ តែក៏មិនមាន

បញ្ហអ្វីដែលបើអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើវាពីមុន គ្រាន់តែធ្វើឱ្យសកម្ម លើ អ៊ីមែលដែលអ្នកបានភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធី ហើយ​នេះ​ជាអ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​ដើម្បី ​វិធីសាស្រ្ត​ចុះឈ្មោះ​

 1. ចូលកាន់គេហទំព័រ iBet789 កម្ពុជា
 2. ចុច ១ ដងលើពាក្យចុះឈ្មោះ
 3. បំពេញឈ្មោះអ្នក
 4. លេខទូរស័ព្ទអ្នក
 5. រួចហើយរើសរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេស
 6. ធីចប្រអប់ ហើយអ្នកយល់ព្រមជាមួយកម្មវិធី និងអានសេចក្តីណែនាំ ពេលបើ គណនីផ្ទាល់ខ្លួន iBet789
 7. រួចចុច Submit

វាប្រហែល ១០-១៥នាទី បន្ទាប់មកការចុះឈ្មោះគណនីថ្មី នឹងរួចរាល់ អាចពេលខ្លះកម្មវិធីប្រហែលជានិង

តម្រូវការយូរជាង។

ការចុះឈ្មោះបញ្ចប់ អ្នកទទួលបានសារ តាមរយៈ SMSពី កម្មវិធី iBet789 ។ ពេលទទួលសារ SMS បានន័យថាគណនីបាន​បង្កើតរួច ហើយឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់​ពាក្យសម្ងាត់ គឺមាននៅក្នុងសារដែរបានផ្ញើរនោះ បើអាចអ្នកគួរតែកត់ទុកបានព្រោះអ្នកអាចនឹង ភ្លេចលេខសំងាត់ ហើយបើអ្នកចង់ចូល​ ប្រើ​ក្នុង​គេហទំព័រ iBet789 កម្ពុជា អ្នកនឹងត្រូវការបំពេញលេខគណនីធនាគារសម្រាប់ដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ក្នុងហ្គេម។

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះតាមCall ឬ Viber នៅiBet789

បើអ្នកមិនច្បាស់ពីររបៀបចុះឈ្មោះនៅលើ iBet789, ការបំពេញ ឬក៏មានបញ្ហណាមួយអ្នកអាចសាកវិធីទីពីរនេះបានងាយស្រួសសម្រាប់អ្នកមិនដែលបើកគណនី iBet789 លើអនឡាញគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងទៅភ្នាក់ងារអតិថិជន នោះគេនឹងប្រាប់អ្នកនូវរបៀបឆ្លងកាត់ ក៏ដូចជាកការបំពេញទម្រង់មានទាំងនោះម្តង​មួយ​ជំហាន ហើយបើ មានចំងល់អាចសាកសួរពួកគេបាន។

ជំហានចុះឈ្មោះ ដើម្បីបង្កើតគណនី៖

 1. ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារអតិថិជន iBet789 ចុះឈ្មោះនៅកម្ពុជាតាមរទូរស័ព្ទ ឬ Viber សូមប្រាកដថា ប្រើលេខផ្លូវការ ដើម្បីជៀសវាងជនបោកប្រាស់
 2. ភ្នាក់ងារអតិថិជនម្នាក់និងចាំប្រាប់ពីការបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន
 3. បន្ទាប់ពីបើកគណនី អ្នកនឹងឃើញសារ SMS តាមលេខទូរស័ព្ទ មានឈ្មោះនិងលេខសម្ងាត់
 4. ព័ត៌មានពីការចូលគណនីរបស់ខ្ញុំ រួមនឹងរបៀបដាក់ប្រាក់
 5. បន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់ អ្នកអាចលេង និងឈ្នះរង្វាន់លើការចូលកម្មវិធី iBet789
ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ការណែនាំវិធីប្រើគេហទំព័រ iBet789 ចូលប្រទេសកម្ពុជា

ការណែនាំវិធីប្រើគេហទំព័រ iBet789 ចូលប្រទេសកម្ពុជា

iBet789 ជាវេបសាយស្របច្បាប់ ដែលមានប្រតិបត្តិនៅអាស៊ី និងជាធម្មតា អ្នកត្រូវវាយអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ ឬបណ្ដាញ​សង្គមផ្លូវការប៉ុណោ្ណះ តែក្នុងករណីមានបញ្ហា ពុំអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្លូវការ ប្រទេសកម្ពុជា។ តែក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតគេហទំំព័រក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានជាច្រើន ដែលអោយអ្នកប្រើចូលទៅ ចុះឈ្មោះ។

ចំណាំ គ្រប់វេបសាយទាំងអស់អាចខុសគ្នា ហើយក្នុងពេលអ្នកនៅចូលទៅកាន់ iBet789 ចូលប្រទេសកម្ពុជា

គួរញ្ជក់ថាអ្នកបានប្រើតំណផ្លូវការរបស់ iBet789។

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

iBet789 ចុះឈ្មោះកម្ពុជាមានសារសំខាន់ជាច្រើន

រាល់ការបើកគណនី អ្នកតម្រូវអោយបំពេញសំណុំបែបបទ ជាព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬអ្នកអាចជួប បញ្ហាក្នុងពេលដាក់ ឬដកប្រាក់។

ពិនិត្យមើលលេខទូរស័ព្ទ ក៏ដូចជាអ៊ីមែលអ្នកនាពេលបើកគណនី ព្រោះអ្នកប្រហែលជាជួបបញ្ហាដូចរាយរាប់នៅខាងលើ ពេលចូលគណនី ត្រូវការឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់អ្នក ដែលបានផ្ញើទៅទូរសព្ទ័អ្នកដែលដំណើរធម្មតានិងប្រើ SMS

គ្រប់ព័ត៌មានមិនថាតាមអ៊ីមែលរបស់អ្នក បានទុកជាសារសម្ងាត់ដោយមិនមានអ្នកដឹងឡើយ iBet789 ធ្វើអោយអ្នកទុកចិត្តបាន មិនបញ្ហាចូលក្នុងគណនីអ្នកបានឡើយ ពត៌មានបន្ថែមពី ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូនអ្នក សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នៃសេវាកម្មទាំងនោះ។

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់ ការផ្តល់ជូនពីiBet789 ចុះឈ្មោះនៅកម្ពុជា

អតិថិជន​ថ្មី នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន អ្នកលេងអាចទាញយក ប្រាក់រង្វាន់ដែលបាន ចូលថ្ងៃនេះ ជាមូយនិងការផ្សព្វផ្សាយ ឥឡូវនេះមានបី រង្វាន់សំខាន់ៗ ដែលអ្នកគួពិនិត្យជាប្រចាំ និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ iBet789។

នៅលើវេបសាយផ្សព្វផ្សាយ ជាញឹកញាប់ផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងបាននូវរង្វាន់ថ្មីៗ ក៏ដូចជា ប្រយោជន៍ជាផ្សេងទៀតដូចជាមគ្គុទេសក៍។

ទទួលបាន ៥០%ពីប្រាក់តម្កល់ តាមការបើកគណនីសកម្មនៅ iBet789 គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់ 5USD អ្នកនិងទទួលបាន 2.5USD ជាប្រាក់រង្វាន់។ អ្នកនឹងត្រូវបង្វិល 5 ដងដើម្បីអាចដករង្វន់បាន ធ្វើការស្វែងរកពីលក្ខខណ្ឌឬ នីតិវិធីបន្ថែមដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ iBet789 ចូលប្រទេសកម្ពុជា។

រង្វាន់ ១0% ជារៀងរាល់ថ្ងែ ទោះបីបានរង្វាន់ពីការដាក់ដំបូង អ្នកក៏នៅតែអាចបានរង្វាន់ទីពីរ អ្នកអាចទទួលបានក្រេឌិត 10% បន្ថែមពេលដាក់ចាប់ពី 100USD។ អ្នកត្រូវបង្វិលចំនួន 8 ដងហើយអាចដកប្រាក់បន្ថែមនេះ បើមានចំងល់សូមទៅវេមសាយ iBet789 Сambodia

3% នៃការចំនាយនឹងត្រលប់មកវិញរាល់ខែ នឹងបញ្ចូលចូលគណនីរបស់អ្នក ថ្ងៃទី 5 អ្នកត្រូវបង្វិលវាតែម្តងគត់។ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ